...
Prowadzenie konta na Instagramie

Media Społecznościowe

Prowadzenie profilu na Instagramie – @sposobnawszystko

Prace związane z prowadzeniem konta:

  • przygotowanie postów na profil
  • dobór odpowiednich hashtagów i opisów
  • tworzenie stories
  • pozyskiwanie nowych obserwujących z Polski

Średni przyrost obserwujących na koncie to 2.000 – 3.000 osób miesięcznie. W momencie tworzenia opisu profil posiada prawie 15.000 obserwujących.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.